Αλάτι μείγμα ΚΡΗΤΙΚΟ

 

χονδρό αλάτι, ιβίσκος, πουλ μπιμπέρ & κόλιανδρο